آشنایی با نحوه نوشتن پروژه دانشجویی کارشناسی

مقدمه اصولا پروژه هایی که در مقاطع مختلف دانشگاه مطرح می‌شود، برای دانشجویان یک چالش جدید محسوب می‌شود. انجام پروژه های دانشجویی به ویژه برای دانشجویان کارشناسی که تجربه کمتری در انجام پروژه‌ها دارند، کمی سخت‌تر به نظر می‌رسد. دانستن یکسری نکات و رعایت اصول مقرر شده برای نگارش یک پروژه، به دانشجو کمک می‌کند....