پروژه های موجود

2 پروژه یافت شد 2 پروژه یافت شد

تهيه اسناد مناقصه يک پروژه 3 ميليارد توماني

  • کردستان
  • 1400-03-25
  • 1 پیشنهاد

به يکنفر جهت تهيه اسناد مناقصه يک پروژه راهسازي به مبلغ 3 ميليارد تومان در شهرستان سنندج نيازمنديم با حداقل سابقه کاري 5 سال

1,500,000 تا 3,000,000 تومان

تهيه صورت وضعيت پروژه ده ميليارد توماني

  • کرمانشاه
  • 1400-03-25
  • 1 پیشنهاد

تهيه صورت وضعيت پروژه ده ميليارد توماني رشته ابنيه در استان کرمانشاه

1,500,000 تا 3,000,000 تومان