کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شیراز
  • ۱۵۰,۰۰۰ تومان - ۳۰۰,۰۰۰ تومان / ساعت
  • اصفهان
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شیراز کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی سیرجان سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی هفت مقاله در…

سابقه 8 ساله تدریس در دانشگاه ها و سابقه دو ساله تدریس خصوصی
0/5(0 بازخورد)

دانشجوی دکترا مهندسی عمران از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین تدریس به مدت 4 سال در دانشگاه های شهید بهشتی و علم و فرهنگ تهران