انجام پروژه دانشجویی حسابداری

  • نوع انجامنوع انجام: از راه دور
  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط

جزئیات پروژه

انجام پروژه دانشجویی حسابداری

مهارت های لازم

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است