تومان15,000

توضیحات

گزارش کارآموزی فنی مهندسی عمران

گزارش کارآموزی فنی مهندسی عمران گزارش کارآموزی فنی مهندسی عمران در ۵۶ صفحه ورد قابل ویرایش می باشد. که شامل موارد زیر می باشد: 

فصل اول
اجرای سقف ساختمانهای بتنی
ساختمانهای بتنی ۲
اجزای تشکیل‌دهنده سقف تیرچه و بلوک و نقش آنها در مراحل دوگانه باربری ۳
تیرچه : ۵
تیرچه پیش‌ساخته خرپایی : ۶
عضو کششی : ۷
بلوک : ۱۰
میلگردهای افت و حرارتی : ۱۱
ویژگیها و مشخصات فنی تیرچه پیش ساخته خرپایی : ۱۳
عضو کششی : ۱۴
جزئیات اجرای سقفهای تیرچه و بلوک ۱۴
۱-تکیه‌گاه‌های موقت اجرایی: ۱۴
۲-کلاف میانی (Tie Beam) : 16
۳-تعبیه سوراخ(بازشو) در سقف: ۱۷
۴-جزئیات اجرای تیغه روی سقف تیرچه و بلوک : ۱۷
۵-سقفهای طره‌‌ای(کنسول) : ۱۸
۶-سقف‌های شیب‌دار با تیرچه و بلوک: ۱۸
۷-ترمیم و تقویت فولاد بر شی در محل تکیه‌گاه: ۱۹
روش حمل و انبار کردن مصالح تشکیل‌دهنده سقف ۲۱
حمل و انبار کردن بلوکها ۲۱
حمل و انبار کردن تیرچه‌ها ۲۲
حمل و انبار کردن میلگرد ۲۴
حمل و انبار کردن مصالح سنگی ۲۵
حمل و انبار کردن سیمان ۲۶
نصب تیرچه‌ها ۲۷
نصب تکیه‌گاههای موقت ۲۹
نصب بلوکها ۳۲
فصل دوم
شناخت زلزله و چگونگی اثر آن بر ساختمانها:
اثر زلزله بر ساختمانهای سنتی خشتی آجری و سنگی غیرمهندسی‌ساز: ۳۷
اثر زلزله بر: ۴۰
ساختمانهای با سقف استوانه‌ای: ۴۲
نحوه خراب‌شدن دیوارها: ۴۲
نحوه خراب‌شدن سقفها: ۴۶
فصل سوم
نتیجه وپیشنهادات
نتیجه ۵۰
پیشنهادات: ۵۱

نظر