[wt_working_process title=”نحوه کارکرد سایت” sub_title=”پست زیر رو با دقت مرور کنید…” description=”<p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.&nbsp;</p>” text_align=”right” image=”{"attachment_id":"1047","url":"\/\/demowp.blutheme.com\/workreap\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/img-01.jpg"}” image_align=”left” open=”yes” faqs=”[{"title":"\u062a\u062e\u0641\u06cc\u0641 \u0647\u0645 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u062f\u061f","question":"\u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a \u062f\u06cc\u062c\u06cc\u062a\u0627\u0644","answer":"<p>\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u067e\u0633\u0648\u0645 \u0645\u062a\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0633\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0646\u0627\u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0632 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0686\u0627\u067e \u0648 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0627\u062d\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a.<\/p>"},{"title":"\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0686\u0642\u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u061f","question":"\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0647\u0627","answer":"<p>\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0627\u06cc\u067e \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0631\u0648\u0641\u0686\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0628\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0686\u0627\u067e\u06af\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u0637\u0631\u0622\u0646\u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>"},{"title":"\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0648 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f","question":"\u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u062a","answer":"<p>\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0627\u06cc\u067e \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0631\u0648\u0641\u0686\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0628\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0686\u0627\u067e\u06af\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u0637\u0631\u0622\u0646\u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>"}]” _array_keys=”{"image":"image","faqs":"faqs"}” _made_with_builder=”true”][/wt_working_process]

[wt_working_process title=”درآمد شما از سایت” sub_title=”بررسی درآمد های قابل کسب کارفرما و فریلنسر” description=”<p>سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.</p>” text_align=”right” image=”{"attachment_id":"1048","url":"\/\/demowp.blutheme.com\/workreap\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/img-02.jpg"}” image_align=”right” open=”no” faqs=”[{"title":"\u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647","question":"\u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0633\u0627\u06cc\u062a","answer":"<p>\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0627\u06cc\u067e \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0631\u0648\u0641\u0686\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0628\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0686\u0627\u067e\u06af\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u0637\u0631\u0622\u0646\u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>"},{"title":"\u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647","question":"\u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u0634\u0645\u0627","answer":"<p>\u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0686\u0627\u067e\u06af\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u0637\u0631\u0622\u0646\u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>"}]” _array_keys=”{"image":"image","faqs":"faqs"}” _made_with_builder=”true”][/wt_working_process]

[wt_working_process title=”شروع کسب و کار” sub_title=”با قدرت شروع کنید و پروژه بگیرید” description=”<p>در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.</p>” text_align=”right” image=”{"attachment_id":"1049","url":"\/\/demowp.blutheme.com\/workreap\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/img-03.jpg"}” image_align=”left” open=”no” faqs=”[{"title":"\u067e\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0641\u0631\u0633\u062a\u06cc\u062f","question":"\u062b\u0628\u062a \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647","answer":"<p>\u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0686\u0627\u067e\u06af\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u0637\u0631\u0622\u0646\u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>"},{"title":"\u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0628\u0641\u0631\u0633\u062a\u06cc\u062f","question":"\u062b\u0628\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f","answer":"<p>\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0627\u06cc\u067e \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0631\u0648\u0641\u0686\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0628\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a\u00a0<\/p>"},{"title":"\u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","question":"\u06a9\u0633\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631","answer":"<p>\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0633\u062e\u062a \u062a\u0627\u06cc\u067e \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u062f \u0648 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0631\u0648\u0641\u0686\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0628\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0686\u0627\u067e\u06af\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u062a\u0648\u0646 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648 \u0633\u0637\u0631\u0622\u0646\u0686\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.<\/p>"}]” _array_keys=”{"image":"image","faqs":"faqs"}” _made_with_builder=”true”][/wt_working_process]