انجام پروژه های دانشجویی

استخدام فریلنسر پذیرش یک فریلنسر

سایت دفتر فنی چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

استفاده از سایت دفتر فنی برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های دانشجویی شما

آقای فریلنسر

طراح وب

5 سال تجربه 6 پروژه کار کرده

احمدرضا شهبازی

سرپرست دفتر فنی

10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

مهدی نصیری

مهندس عمران

20 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

کارآزاد

برنامه نویس

10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید

شروع به کار