پروفایل احمدرضا شهبازی

احمدرضا شهبازی سرپرست دفتر فنی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

مهندس شهبازی

دارای ۱۰ سال سابقه دفتر فنی پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید